Q185363

Sezname Kronika Kniha : Hlasujte pro své favority.

Sezname Kronika Kniha  : Hlasujte pro své favority.

Kronika (řecky chronos – čas, chronika – dějepisné knihy) je literární žánr vzniklý ve středověku, jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů. Oproti letopisům je kronika ve své formě složitější, často bývá označována za „košatější letopis“. Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé historické události. Nejedná se však o systematickou vědeckou práci, tak, jak ji chápeme v moderní historiografii.

Popis těchto událostí je sice méně stručný, než u letopisů, přesto bývá obvykle více strohý, především v porovnání s prameny hagiografickými. Široce se popisují příčiny a souvislosti, hodnotí se události a jejich aktéři. Jako historiografický pramen zprostředkovává poučení o historické paměti.

Podle obsahu a formy se rozlišují:

 • světové kroniky: popisující příběh od stvoření světa po současnost
 • říšské kroniky: plynulý přechod ze světové kroniky
 • národní kroniky: o počátcích národů
 • biskupské, klášterní, řádové kroniky: o založení a dějinách biskupství, kláštera, řádu
 • gesta (též činy): kroniky království, dějiny činů jejich představitelů
 • dynastické, zemské kroniky, genealogie
 • městské kroniky: zvláště u italských středověkých měst
 • kroniky válečné a křížových výprav
 • biografie a autobiografie
 • cestovní zprávy
 • sbírky exemper a knížecí zrcadla: poučení o dobré správě pro následovníky aristokrata

Kroniky patří mezi první díla české literatury.

Mezi významné kroniky (popř. letopisy) českého středověku patří:

 • Kosmova kronika
 • Kanovník vyšehradský
 • Mnich sázavský
 • Vincenciův letopis
 • Jarlochův letopis
 • Zbraslavská kronika
 • Dalimilova kronika
 • Kronika Františka Pražského
 • Kronika kostela pražského
 • Kronika Jana Marignoly
 • Kronika Vavřince z Březové
 • Cronica domus Sarensis (Kronika žďárského kláštera)
 Přečtěte si více...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Hlasovací Pravidla

 • Můžete hlasovat nahoru nebo dolů. Prosím vždy zvážit kontext při hlasování, např.píseň by měla být zvolen nahoru nebo dolů s ohledem na ostatní skladby obsažené na albu, herce výkonnosti ve srovnání s ostatními aktéry v ten samý film, kniha, s ohledem na další knihy od stejného autora, nebo v rámci stejného žánru.
 • Hlasování může být zrušena pouhým kliknutím na opačný hlas do 24 hodin. Poté můžete znovu hlasovat o stejném předmětu.
 • Každý uživatel má jeden hlas každou položku v konkrétním seznamu každých 24 hodin. Po 24 hodinách lze volit znovu na stejné položky ve stejném seznamu.
 • Můžete hlasovat o tolik položek, kolik chcete v seznamu nebo na stejné položky, pokud je to součást jiného seznamu. Například můžete hlasovat Davida Bowieho nahoru nebo dolů v seznamu umělců populární hudby, stejně jako na seznamu indie rockových umělců a na seznamu rockové hudbyumělců atd.
 • Šťastný hlasování!