Q58854

Sezname Literární Kritika Kniha : Hlasujte pro své favority.

Sezname Literární Kritika Kniha  : Hlasujte pro své favority.

Literární kritika je pole literární diskuse, které si prostřednictvím recenzí a jiných textů klade za cíl interpretovat, hodnotit a třídit literární díla. Posuzuje přitom jak nově vyšlá díla, tak texty staršího data, chce-li je podrobit novému kritickému pohledu; odborná kritika přitom bere v potaz tendence světové literatury, popř. alespoň určité národní literatury nebo příslušného žánru.

Jednotlivá literární kritika je zpravidla textem, který o určitém literárním díle pojednává. Může být různého rozsahu, od krátkých recenzí přes delší eseje až po kritické zhodnocení např. souborného díla určitého autora (monografie). Kratší texty, nejčastěji o nových či nově přeložených literárních dílech, vycházejí zpravidla v literárních časopisech či na literárních serverech.

V evropském prostředí je poměrně zřetelné rozhraní mezi literární kritikou a literární vědou (či literární teorií), zatímco v anglicky mluvících zemích je tato hranice tenká a všechny obory často spadají pod označení literary criticism („literární kritika“). Jednotlivé proudy v literární vědě nicméně často ovlivňují argumentaci konkrétních literárně-kritických textů. Mohou sloužit i k propagandistickým cílům, zejména v totalitních režimech.

Literární kritika existuje od starověku, avšak moderní evropská literární kritika se objevuje na přelomu 18. a 19. století; ve středoevropském prostoru je spjatá zejména s německým romantismem a okruhem okolo Friedricha Schlegela. Kritikou se často zabývají i významní spisovatelé; mezi velké kritiky patří např. Heinrich Heine, Vissarion Belinskij, Benedetto Croce, F. X. Šalda, T. S. Eliot, Karl Kraus, György Lukács, Jorge Guillén a další.

 Přečtěte si více...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 2
  Seuils
  17
  0
 
comments powered by Disqus
 

Hlasovací Pravidla

 • Můžete hlasovat nahoru nebo dolů. Prosím vždy zvážit kontext při hlasování, např.píseň by měla být zvolen nahoru nebo dolů s ohledem na ostatní skladby obsažené na albu, herce výkonnosti ve srovnání s ostatními aktéry v ten samý film, kniha, s ohledem na další knihy od stejného autora, nebo v rámci stejného žánru.
 • Hlasování může být zrušena pouhým kliknutím na opačný hlas do 24 hodin. Poté můžete znovu hlasovat o stejném předmětu.
 • Každý uživatel má jeden hlas každou položku v konkrétním seznamu každých 24 hodin. Po 24 hodinách lze volit znovu na stejné položky ve stejném seznamu.
 • Můžete hlasovat o tolik položek, kolik chcete v seznamu nebo na stejné položky, pokud je to součást jiného seznamu. Například můžete hlasovat Davida Bowieho nahoru nebo dolů v seznamu umělců populární hudby, stejně jako na seznamu indie rockových umělců a na seznamu rockové hudbyumělců atd.
 • Šťastný hlasování!