Q3872

Sezname Neuropsychologie Kniha : Hlasujte pro své favority.

Sezname Neuropsychologie Kniha   : Hlasujte pro své favority.

Neuropsychologie je vědní obor vycházející z úzkého interdisciplinárního vztahu neurověd a psychologie. Zabývá se souvislostmi mezi centrální nervovou soustavou (zejména mozkem) a psychikou člověka (chováním i prožíváním). Tento vztah tradičně studuje především z klinického hlediska, když analyzuje dopad mozkových lézí nejrůznější etiologie (např. traumatické, vaskulární či neurodegenerativní) na psychické procesy (nejčastěji kognitivní), ale v základním výzkumu zároveň zkoumá obecnou činnost neuronů v sítích různého rozsahu a projevy této činnosti na chování a prožívání. Neuropsychologie se začala vyvíjet kvůli výzkumům Paula Brocy a Carla Wernicka. S neuropsychologickým vyšetřením se člověk nejčastěji setkává v rámci diagnostiky chorob ústících do syndromu demence, jakou je např. Alzheimerova nemoc. Zde zaujímá klinická neuropsychologie klíčovou roli při zachycování raných stádií (tzv. mírného kognitivního deficitu – angl. zratka MCI) a při predikci dalšího vývoje nemoci.

 Přečtěte si více...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.