Q781402

Sezname Pijut Kniha : Hlasujte pro své favority.

Pijut (hebrejsky: פיוט) označuje židovskou poezii náboženského nebo inspirativního charakteru, která je důležitým prvkem bohoslužeb o svátcích. Jednotlivé liturgické texty (pijutim) vznikaly od časů Chrámu. Pijutim byly zpívány nebo recitovány během bohoslužeb. Většina z nich je v hebrejštině nebo aramejštině a vznikla na základě nějakého schématu básně, jako například akrostich sledující pořadí hebrejských písmen.

Prvním skladatelům (pajtanim) se v zemi Izraelské dařilo před jejím dobytím Araby – například Eleazar ben Kalir. Jejich pokračovatelé později tvořili jak ve Španělsku (Ibn Gabirol a Avraham Ibn Ezra), tak ve střední Evropě (např. rodina Kalonymus).

 Přečtěte si více...
 

No items were found. Sorry.