Q2122680

Sezname Queer Studia Kniha : Hlasujte pro své favority.

Sezname Queer Studia Kniha   : Hlasujte pro své favority.

Queer studia (anglicky queer studies) představují interdisciplinární (mezioborovou) vědní a studijní disciplínu, jejímž středem zájmu je sexuální orientace a genderová identita. Obvykle se zaměřuje na lesby, gaye, bisexuální, transgender a intersexuální osoby a LGBT kulturu. Někdy jsou queer studia univerzitami nazývána jako studia sexuální diverzity (anglicky sexual diversity studies), studia sexualit (sexualities studies) nebo LGBTQ studia (kde Q značí „questioning“ či „queer“).

Původně se soustředila zejména na LGBT historii a literární teorii, později při svém zájmu o identitu, život, historii a přijímání queer lidí expandovala také do oblastí biologie, sociologie, antropologie, filosofie, psychologie, sexuologie, politologie, etiky a dalších věd. Profesorka Marianne LaFrance z Yaleovy univerzity k tomu uvádí: „Nyní se neptáme už jen na to, co způsobuje homosexualitu, ale také co způsobuje heterosexualitu a proč je sexualita pro některé lidi tak důležitá.“

 Přečtěte si více...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.