Q384515

Traktát Kniha Seznam : Hlasujte pro své favority.

 Traktát Kniha  Seznam : Hlasujte pro své favority.

Traktát (z lat. trahere táhnout nebo tractare pojednávat) označuje pojednání jakožto literární žánr.

Literárního žánru traktátu se užívá především k šíření náboženských nebo politických idejí. Traktát se snaží většinou pojednat vcelku a přehledně o zvoleném tématu či o nějaké oblasti lidského poznání – obecně si neklade nároky na velkou originalitu.

V židovství se objevuje traktát v Mišně a Talmudu, hlavních dílech židovské nábožensko-právní literatury. Traktát tvoří hlavní literární jednotku, která se dále dělí na jednotlivé kapitoly a ty na jednotlivé mišnajot.

V teologii se pojmu traktát užívá též pro označení základního pojednání v jednotlivých disciplinách systematické teologie. Hovoří se pak např. o traktátu o Trojici, který označuje základní souhrn vědomostí studenta z oboru trinitární teologie.

S traktáty je spojeno také oxfordské hnutí v anglikánské církvi, označované též jako traktarianismus, jehož náboženské eseje byly ve 30. a 40. letech 19. století vydávány v sérii Tracts for the Times. K této skupině patřili mezi jinými John Henry Newman, John Keble, Henry Edward Manning a Edward Pusey. V tomto historickém kontextu byly jejich traktáty teologickými rozmluvami, které se snažily dokázat spojitost mezi životem současné církve a obdobím církevních Otců. Toto hnutí a jeho traktáty měly nesmírný dopad na tzv. anglokatolicismus, avšak svou náplní, učeností a délkou velmi překonávaly klasickou formu traktátu.

 Přečtěte si více...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Hlasovací Pravidla

  • Můžete hlasovat nahoru nebo dolů. Prosím vždy zvážit kontext při hlasování, např.píseň by měla být zvolen nahoru nebo dolů s ohledem na ostatní skladby obsažené na albu, herce výkonnosti ve srovnání s ostatními aktéry v ten samý film, kniha, s ohledem na další knihy od stejného autora, nebo v rámci stejného žánru.
  • Hlasování může být zrušena pouhým kliknutím na opačný hlas do 24 hodin. Poté můžete znovu hlasovat o stejném předmětu.
  • Každý uživatel má jeden hlas každou položku v konkrétním seznamu každých 24 hodin. Po 24 hodinách lze volit znovu na stejné položky ve stejném seznamu.
  • Můžete hlasovat o tolik položek, kolik chcete v seznamu nebo na stejné položky, pokud je to součást jiného seznamu. Například můžete hlasovat Davida Bowieho nahoru nebo dolů v seznamu umělců populární hudby, stejně jako na seznamu indie rockových umělců a na seznamu rockové hudbyumělců atd.
  • Šťastný hlasování!