Q188863

Sezname Exil Osoba : Hlasujte pro své favority.

Sezname Exil Osoba   : Hlasujte pro své favority.

Exil (z latinského exilium - vyhnanství a exul - vypovězený) znamenal původně trest vypovězení, dnes znamená stav člověka nebo skupiny exulantů, lidí, kteří museli opustit svou vlast v důsledku vypovězení, vyhnání, odsunu, deportace, ztráty občanství, a to zejména z důvodů politického, národnostního, rasového či náboženského pronásledování.

V přeneseném smyslu pak výraz exil může znamenat celou skupinu exulantů z téže země, z téže příčiny a podobně. Setkáváme se tak například s československý předválečným exilem, ruským exilem po bolševické revoluci v Rusku atd.

 Přečtěte si více...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.