Q6430706

Sezname Kritik Osoba : Hlasujte pro své favority.

Sezname Kritik Osoba  : Hlasujte pro své favority.

Kritik (z řeckého κριτικός, kritikós - ten, kdo rozlišuje, nebo též ze starořeckého κριτής, krités - soudce) je osoba, která dává k dispozici posouzení, analýzu, interpretaci, nebo pozorování určité skutečnosti. Kritikem může být také nazýván ten, který nesouhlasí s objektem kritiky, či mu oponuje.

Kritici mohou být profesionální (specifickými případy jsou pak znalci) nebo amatérští (zde je specifickým případem tzv. kibic).

Profesionální kritici jsou specializovaní na užší okruh témat, nejvíce se uplatňují v oblastech subjektivního vnímání, především v umění – jsou kritici například výtvarní, literární, hudební, filmoví, divadelní, patří sem třeba i degustátoři. Na druhé straně jsou i kritici věnující se kritice na základě faktů a objektivních kritérií: sem lze zařadit zejména již zmiňované znalce, vědecké kritiky, ale třeba též oponenty při zkouškách.

Kritiky bývají podle své charakteristiky publikovány většinou ve sdělovacích prostředích, dále pak ve specializovaném tisku, na kongresech, konferencích či seminářích.

 Přečtěte si více...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 38
  Micuo Oda
  132
  0
 
 
comments powered by Disqus
 

Hlasovací Pravidla

 • Můžete hlasovat nahoru nebo dolů. Prosím vždy zvážit kontext při hlasování, např.píseň by měla být zvolen nahoru nebo dolů s ohledem na ostatní skladby obsažené na albu, herce výkonnosti ve srovnání s ostatními aktéry v ten samý film, kniha, s ohledem na další knihy od stejného autora, nebo v rámci stejného žánru.
 • Hlasování může být zrušena pouhým kliknutím na opačný hlas do 24 hodin. Poté můžete znovu hlasovat o stejném předmětu.
 • Každý uživatel má jeden hlas každou položku v konkrétním seznamu každých 24 hodin. Po 24 hodinách lze volit znovu na stejné položky ve stejném seznamu.
 • Můžete hlasovat o tolik položek, kolik chcete v seznamu nebo na stejné položky, pokud je to součást jiného seznamu. Například můžete hlasovat Davida Bowieho nahoru nebo dolů v seznamu umělců populární hudby, stejně jako na seznamu indie rockových umělců a na seznamu rockové hudbyumělců atd.
 • Šťastný hlasování!