Q725440

Sezname Prelát Osoba : Hlasujte pro své favority.

Sezname Prelát Osoba  : Hlasujte pro své favority.

Prelát (latinsky praelatus představený) je označení pro klerika, který je ordinářem (např. biskupem), nebo mu přísluší hodnost ordináři ekvivalentní či nadřazená (např. vyšší úředník kurie). Titulu se užívá v římskokatolické církvi a v některých protestantských episkopálních církvích, například v anglikánské církvi.

Krom řádných, resp. skutečných prelátů, existuje též status osobního či čestného preláta – čestný titul, který není spojen s žádnými pravomocemi (a často ani povinnostmi), kterým Svatý stolec vyznamenává zasloužilé duchovní.

V katolickém prostředí rozlišujeme podle přijatého kněžského svěcení: prelát maior (latinsky praelatus maior - prelát větší) a prelát minor (latinsky praelatus minor - prelát menší). Prelát maior přijal biskupské svěcení. Do této kategorie patří biskupové a arcibiskupové. V případě kardinálů, jenž jsou hierarchicky biskupům a arcibiskupům nadřazenější, je situace s rozlišením na prelát maior či prelát minor obtížnější. Ze zvláštního důvodu může být papežem udělena výjimka, a může být kardinál i bez biskupského svěcení, pouze s kněžským svěcením. Typickým příkladem je kardinál Tomáš Špidlík, který byl kreován kardinálem, ale biskupské svěcení nepřijal. V tom případě ho můžeme označit jako: prelát minor. Prelát minor má pouze kněžské svěcení.

Heraldickým odznakem preláta je široký renesanční klobouk (italsky galero), též se užívá výraz pastýřský klobouk (italsky zvaný: saturno či cappello romano) nad štítem se šesti nebo desíti třapci v různých barvách.

V liturgii pak prelát může používat insignie, které mu vlastním právem přísluší.

Prelatura označuje v tomto smyslu

 • úřad preláta či území, na němž má vymezenou působnost (u diecézního biskupa je jeho prelaturou diecéze),
 • budovu, sídlo preláta, například obydlí opata v klášteře,

nebo (v římskokatolické církvi) v užším smyslu

 • jurisdikční strukturu osobního charakteru ustavenou pro zvláštní pastorační účely (osobní prelatura),
 • typ místní církve, vymezený územně a zřízený pro zvláštní okolnost (územní prelatura).
 Přečtěte si více...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 1. 10
  Paul
  39
  0
 
comments powered by Disqus
 

Hlasovací Pravidla

 • Můžete hlasovat nahoru nebo dolů. Prosím vždy zvážit kontext při hlasování, např.píseň by měla být zvolen nahoru nebo dolů s ohledem na ostatní skladby obsažené na albu, herce výkonnosti ve srovnání s ostatními aktéry v ten samý film, kniha, s ohledem na další knihy od stejného autora, nebo v rámci stejného žánru.
 • Hlasování může být zrušena pouhým kliknutím na opačný hlas do 24 hodin. Poté můžete znovu hlasovat o stejném předmětu.
 • Každý uživatel má jeden hlas každou položku v konkrétním seznamu každých 24 hodin. Po 24 hodinách lze volit znovu na stejné položky ve stejném seznamu.
 • Můžete hlasovat o tolik položek, kolik chcete v seznamu nebo na stejné položky, pokud je to součást jiného seznamu. Například můžete hlasovat Davida Bowieho nahoru nebo dolů v seznamu umělců populární hudby, stejně jako na seznamu indie rockových umělců a na seznamu rockové hudbyumělců atd.
 • Šťastný hlasování!