Q220501

Sezname Quality Of Service Osoba : Hlasujte pro své favority.

Sezname Quality Of Service Osoba   : Hlasujte pro své favority.

QoS (Quality of Service) je v informatice termín používaný pro rezervaci a řízení datových toků v telekomunikačních a počítačových sítích, které používají přepojování paketů. Protokoly pro QoS se snaží zajistit vyhrazení a dělení dostupné přenosové kapacity, aby nedocházelo zahlcením sítě ke snížení kvality síťových služeb.

 Přečtěte si více...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.