Q80687

Sezname Sekretář Osoba : Hlasujte pro své favority.

Sezname Sekretář Osoba   : Hlasujte pro své favority.

Sekretář (sekretářka, vykonává-li tuto funkci žena), také tajemník (tajemnice) je buď administrativní asistent v podnikové sféře, anebo určitý druh střední či vyšší úřednické funkce ve veřejné správě - například Generální sekretář Ústavního soudu nebo Státní tajemník USA (de facto ministr zahraničních věcí).

Sekretář ve smyslu „asistent“ (dnes často nazývaný právě asistent) vykonává mnoho administrativních činností. Tradičně mezi ně patří vyřizování korespondence, například psaní dopisů. Éra psaní textů na počítači významně omezila čas, který tato činnost vyžaduje, takže se do oblasti působnosti sekretáře dostala řada nových úkolů. Může zahrnovat správu rozpočtu, vedení účetnictví, správu webových stránek, plánování služebních cest apod. Mezi tyto úkoly může patřit také organizování konferencí, plánování schůzek a příprava dokumentů k revizi.

K efektivnímu záznamu mluveného slova se sekretáři musí naučit rychlopsaní nebo psaní ve zkratkách (např. těsnopis). Metody jako EasyScript Speed Writing a Alphabetic Shorthand, které jsou založeny na malé sadě zkracovacích pravidel, namísto učení se individuálních zkratek pro každé slovo, nabízejí kratší křivku učení (rychlejší naučení).

Sekretáři mohou též vyřizovat personální agendu; ta může zahrnovat u složitější úkoly související například s vízy a imigračními záležitostmi.

Druhý význam slova sekretář (často se používá označení tajemník) se obvykle vztahuje k funkci vedoucího oddělení. Může ale znamenat i předsedu celé organizace, jako je tomu například v případě Generálního tajemníka OSN.

Dříve užívaný výraz „tajemnice“ vznikl jako překlad anglického slova „secretary“ (secret = tajemství).

 Přečtěte si více...
 
 
Pages:
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
 
comments powered by Disqus
 

Hlasovací Pravidla

  • Můžete hlasovat nahoru nebo dolů. Prosím vždy zvážit kontext při hlasování, např.píseň by měla být zvolen nahoru nebo dolů s ohledem na ostatní skladby obsažené na albu, herce výkonnosti ve srovnání s ostatními aktéry v ten samý film, kniha, s ohledem na další knihy od stejného autora, nebo v rámci stejného žánru.
  • Hlasování může být zrušena pouhým kliknutím na opačný hlas do 24 hodin. Poté můžete znovu hlasovat o stejném předmětu.
  • Každý uživatel má jeden hlas každou položku v konkrétním seznamu každých 24 hodin. Po 24 hodinách lze volit znovu na stejné položky ve stejném seznamu.
  • Můžete hlasovat o tolik položek, kolik chcete v seznamu nebo na stejné položky, pokud je to součást jiného seznamu. Například můžete hlasovat Davida Bowieho nahoru nebo dolů v seznamu umělců populární hudby, stejně jako na seznamu indie rockových umělců a na seznamu rockové hudbyumělců atd.
  • Šťastný hlasování!