Q26102

Sezname Whistleblowing Osoba : Hlasujte pro své favority.

Sezname Whistleblowing Osoba   : Hlasujte pro své favority.

Whistleblowing (z angličtiny doslova hvízdání na píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985 definovali jako označení pro případy, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec nějaké organizace – whistleblower, tedy „ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny podmínkou, že upozorňovatel jedná v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch a že situaci nelze vyřešit interními mechanismy. Podle MF Dnes se tak označuje fenomén, kdy zaměstnanci státní správy nebo velkých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky svému postavení a interním informacím. Termín se týká případů, kdy je oznámení o závažné věci učiněno víceméně nezištně příslušným úřadům nebo orgánům a oznamovatel přitom porušuje loajalitu ke svým přímým nadřízeným či vůbec ke svému zaměstnavateli, který je za napadené jednání odpovědný, čímž často riskuje ztrátu zaměstnání nebo i bezpečí a klid své rodiny.

Whistleblowing může v různých zemích upravovat zákon, který určí, jaká whistleblowerovi po dobu kauzy náleží míra ochrany. V Česku neexistuje speciální komplexní zákon na ochranu oznamovatelů, ale pouze obecná ochrana podle pracovně-právních předpisů, správního řádu, občanského zákoníku a antidiskriminačních předpisů, jistou vyšší míru ochrany ve srovnání s některými zeměmi v České republice zajišťuje například zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu a možnost obrátit se na Státní úřad inspekce práce nebo na soud. Speciální státní ochrana nebo i podpora existuje například ve Velké Británii, Švédsku a USA.

Určité vodítko při rozhodování o oznámení trestného činu může poskytovat trestní právo. Například český trestní zákoník (40/2009 Sb.) v § 368 taxativně vyjmenovává činy, jejichž neoznámení je trestné. Mezi nimi jsou přijetí úplatku, podplacení, obecné ohrožení, ohrožení utajované informace.

Časopis Time zvolil whistleblowery v roce 2002 Osobností roku.

 Přečtěte si více...
 
 
 
Votes cast on this list:
Up-Votes: 0
Down-Votes: 0
Views: 3432
 
Best-Votes: 0
Worst-Votes: 0
Total Votes: 0
 
comments powered by Disqus
 

Hlasovací Pravidla

  • Můžete hlasovat nahoru nebo dolů. Prosím vždy zvážit kontext při hlasování, např.píseň by měla být zvolen nahoru nebo dolů s ohledem na ostatní skladby obsažené na albu, herce výkonnosti ve srovnání s ostatními aktéry v ten samý film, kniha, s ohledem na další knihy od stejného autora, nebo v rámci stejného žánru.
  • Hlasování může být zrušena pouhým kliknutím na opačný hlas do 24 hodin. Poté můžete znovu hlasovat o stejném předmětu.
  • Každý uživatel má jeden hlas každou položku v konkrétním seznamu každých 24 hodin. Po 24 hodinách lze volit znovu na stejné položky ve stejném seznamu.
  • Můžete hlasovat o tolik položek, kolik chcete v seznamu nebo na stejné položky, pokud je to součást jiného seznamu. Například můžete hlasovat Davida Bowieho nahoru nebo dolů v seznamu umělců populární hudby, stejně jako na seznamu indie rockových umělců a na seznamu rockové hudbyumělců atd.
  • Šťastný hlasování!