Q37038

Sezname Reklama Televizní Programy : Hlasujte pro své favority.

Sezname Reklama Televizní Programy   : Hlasujte pro své favority.

Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. Reklamu využívají především obchodní společnosti, ale i neziskové organizace a profesní či sociální organizace.

Občas se setkáváme s pouhými odkazy nebo jménem, logo výrobce či výrobku, kde chybí přesvědčování, na vhodných i méně vhodných místech. To není reklama, protože tyto neodborné pokusy začínajících podnikatelů nepřivádějí zákazníky a nesplňují tak definici reklamy.[zdroj?]n

 Přečtěte si více...
 

The list still empty. However, we are continuously adding content. Please check back later.