ListVote.com - List. Vote. Learn.

Listvote List
Listvote List
Listvote List

ListVote přináší svět skutečností do života.

Zpracováváme seznamy všech druhů skutečností a věcí a děláme je hlasitelnými a komentovatelnými. To umožňuje uživatelům vytvářet dynamická hodnocení, která se mění a odráží měnící se trendy a názory v průběhu času.

Neexistují žádné "neseriózní seznamy", které zahrnují celebrity nebo současné události, které existují čistě pro krátkodobý požitek. ListVote uvádí pouze ověřitelné a trvalé skutečnosti. Think "Wikipedia z Seznamů".

Webové stránky ListVote jsou nenáročné a stejně jednoduché jako "Seznam hlasů.Naučte se." Nebo "Fakta, názory, angažovanost." V tomto jednoduchém a poutavém způsobu vytvářejí uživatelé názorovou vrstvu nad věcným vesmírem, který je dynamický , Vždy aktuální a zvětšitelná v různých aspektech, jako je čas, místo, relevance, jazyk a vztahy s dalšími tématy atd.

** Šťastný výpis a hlasování!**

V současné době jsme v beta verzi. Zaregistrujte se do našeho mailing listu!